Dzień 2 – 26 października 2018

09:30 – 11:05 Obiekt przemysłowy (budynek produkcyjny) – studia przypadków.

A.      Interakcje urządzeń zintegrowanych – pokaz zadziałania wraz z komentarzem Partnerów

1. Monitoring zdarzeń krytycznych – zapewnienie ciągłości działania procesu produkcyjnego z wykorzystaniem systemu zintegrowanego.

2. Komunikacja oraz lokalizacja osób w sytuacji zagrożenia z wykorzystaniem systemu interkomowo-radiokomunikacyjnego.

3. Stałe Urządzenia Gaśnicze (SUG) w pomieszczeniu ruchu elektrycznego – wybrane zagadnienia:

– zdalne zarządzanie i sterowanie z wykorzystaniem SIUP,

– wydłużanie czasu wyzwolenia z jednoczesnym zachowaniem stężeń gaśniczych,

–  stosowanie zaworów strefowych  oraz zaworów strefowych lokalnych

4. Rola systemów CCTV oraz SKD podczas normalnej eksploatacji i w sytuacji zagrożenia.

5. Ewakuacja z obiektu przemysłowego – współdziałanie kluczowych systemów

6. Zapewnienie bezpiecznej komunikacji w systemie automatyki.

7. Interakcje między SSP, SKD, CCTV, DOE, interkomami oraz zastosowanie interaktywnego punktu zbornego.

B.       Komentarz ekspertów

1. Czym różni się ewakuacja  z obiektu przemysłowego  od ewakuacji z budynku komercyjnego – Grzegorz Sztarbała, ARDOR

2.  Detekcja pożaru i sygnalizacja alarmowa w obiekcie przemysłowym – najważniejsze informacje
– J. Sawicki IBP NODEX
– detekcja pożaru w celu utrzymania ciągłości procesu produkcyjnego

11:05 – 12:30 Budynek szpitalny z częścią administracyjną – studia przypadków.

A.      Interakcje urządzeń zintegrowanych – pokaz zadziałania wraz z komentarzem Partnerów

1.         Wymagania specjalne dla systemów bezpieczeństwa i teletechnicznych w obiekcie szpitalnym.

2.         Systemy powiadamiania o zagrożeniu – rozwiązania specjalne.

3.         Procedura ewakuacji z obiektu szpitalnego – możliwości wykorzystania rozwiązań specjalnych.

4.         Sterowanie klapami wentylacji pożarowej oraz systemy oddymiania ze zmiennym nawiewem kompensacyjnym.

5.         Systemy detekcji gazów w budynkach użyteczności publicznej – zabezpieczenie instalacji gazowej w kotłowni oraz monitoring wycieku czynników chłodniczych z instalacji klimatyzacyjnych.

B.       Komentarz ekspertów

1.       Scenariusz zdarzeń w czasie pożaru. Potrzeby ewakuacji ludzi a możliwości zapewnienia parametrów środowiska wewnętrznego na wymaganym poziomie. Grzegorz Krajewski ITB

Analizy numeryczne procesu ewakuacji – kluczowe założenia a rzeczywistość. Grzegorz Krajewski ITB

12:30 – 13:10 Podsumowanie 2 dnia pokazów systemów zintegrowanych – panel ekspercki

Partnerzy technologiczni oraz merytoryczni: ARDOR, IBP NODEX, ITB, RESCON

13:10 – 14:00 LUNCH
14:00 – 17:30 Warsztaty

14:00-14:45   w1

14:55-15:40   w2

15:50-16:35   w3

16:45-17:30   w4